Номер 16. Стърн. Куб на замъка.

Тази кула също имитира формите на куб на замък, затваряйки пространството като кутия. Този край ви приканва да спрете и да прецените какво сте открили с маршрута, който Дон Естебан създал с работата си. Много подробности не са обяснени в това ръководство поради множеството данни. Неговите дърворезби, камъни и тухли обезсмъртяват „Жестът на откриването на Америка“, издигайки го поради важността му до категорията на Всеобщата история. Място, където един ден един човек искал да направи нещо в памет на друг човек.