Номер 1. Фонтанът на Ла Кулебра. (Началото).

Змията от земния рай, пълзяща през леглото от листа, ни представя Христофор Колумб като човек, дошъл на този свят, и неговата конкретна история. Византийска обител покрива лъв, който носи герба на Арагон и Сицилия (нейната среда). Това е християнското Средиземноморие, което го е видяло роден и ще го види да замине в търсене на мечта. Мечта, която ще намерите в морето Океан (Атлантически).