Номер 9. Фонтанът на евангелизацията с амвон (Църква).

Табела с подробности: „Евангелизация – Нов свят“ и до този фонтан, вляво, малка фасада на църква в романски, готически и мудехарски стил. Католическата максима от онова време (S.XVI), е да се съобразява с универсалния принцип на християнството. Една от най-преките последици от Откриването на Америка е пренасянето на Кръста и Евангелията там, които спомогнали с установяването на интеграция, традиции и обичаи. Ето защо много от Марианските богослужения, които все още съществуват в Америка, са били запазени от самото начало (1493 г.) и са били научавани поколение след поколение (в продължение на цели векове) да ги обичат и почитат (La Guadalupe, Девата от Лос Ремедиос, Вирхен дел Кармен, …). Това е едно от многото наследства на Испанската монархия. (Не се качвайте по стълбите и продължете направо за номер 10).